Van:                                Langedijker Pètanque Club [penningmeester@lesmilleiles.nl]

Verzonden:                     zondag 12 september 2021 15:38

Aan:                                rfl.dejong@quicknet.nl

Onderwerp:                    Richard en Gerry de Jong

 

 

 

Langedijker Pétanque Club "Les Mille IÎes"

Bekijk de webversie

 

Bouletin

 

 

Afbeelding

 

Clubinfo

Langedijker Pétanqu Club
"Les Mille Îles"
Potjesdam 12
1722XN Zuid-Scharwoude
Tel. kantine: 0226-315574
website: www.lesmilleiles.nl

Openingstijden:
Dinsdag           19.00 - 23.00
Woensdag       14.00 - 18.00
Donderdag      19.00 - 23.00
Zaterdag          14.00 - 17.00
Zondag             14.00 - 17.00

Tijden onder voorbehoud

Voorzitter:
Thomas Buiter
Amelsgroet 11
1722 KN Zuid-Scharwoude
06-80097159
tbuiter@quicknet.nl

Secretariaat:
Joke Duim
Lange Weide 187
1722 WH Zuid-Scharwoude
06-49806271
secretariaat@lesmilleiles.nl

Penningmeester / Ledenadministratie
Joop Bakker
Kikkerbeet 11
1724 XS Oudkarspel
06-40455871
penningmeester@lesmilleiles.nl

Technische zaken
Kees de Vries
06-38589659
technischezaken@lesmilleiles.nll

Wedstrijdzaken
Richard de Jong
06-24767124
rfl.dejong@quicknet.nl

Kantine commisie / Reserveringen Clinics
Mona Ursem
06-22598396
npme.ursem@quicknet.nl

Nieuwsblad verschijnt 5 à 6 x per jaar

Redactie:
Joop Bakker
06-40455871 

van de voorzitter

 

Op het moment dat ik dit stukje van de voorzitter aan het tikken ben, heeft zojuist het Nederlands voetbalelftal zijn eerste wedstrijd gespeeld, opnieuw onder leiding van Louis van Gaal. Deze heeft aangegeven dat er alleen successen kunnen worden behaald als echt bij iedereen het teambelang voorop staat. In deze wedstrijd was duidelijk te merken dat er nog hard gewerkt zal moeten worden om dat teambelang voorop te stellen boven het individueel belang !!  Ik ben het 100 % met Van Gaal eens. In mijn eerdere sportcarrière heb ik dit zelf ondervonden door bij L.S.V.V. tweemaal achtereen te promoveren als een echt vriendenteam. Omdat er bij onze vereniging binnenkort voor drie teams de N.P.C. competitie gaat starten, wil ik deze goede raad van Louis van Gaal meegeven. Ga gezellig met elkaar om, speel met plezier en heb vertrouwen in elkaar !! Veel succes.
 
Teambelang is ook het hoofdmotto bij onze vereniging. Met inmiddels ruim honderd leden, allen gezegend met verschillende karakters, is het een grote uitdaging, dat iedereen met veel plezier zijn favoriete jeu de boules spelletje kan komen spelen op de club. Zorg er samen voor dat nieuwe leden zich snel thuis zullen voelen bij onze vereniging en accepteer een ieder zoals hij of zij is.
 
Het bestuur staat altijd open voor op of aanmerkingen en verbeterpunten en zal zorgen dat alles in het werk wordt gesteld om een goede sfeer binnen onze vereniging te kunnen handhaven.  Dit kan echter alleen slagen met medewerking van uw allen.
 
Groeten Thomas.

 

inhoud

 

·         van het bestuur

·         van het secretariaat

·         van de penningmeester

·         van de ledenadministratie

·         van de wedstrijd commissie

·         van de technische commissie

·         van de kantine commissie

·         rubriek vanuit de leden

 

van het bestuur

 

 

Deen
Hoe leuk is het dat wij , met een gemiddelde leeftijd van meer dan 70 jaar, door Deen worden gedoneerd met een bedrag van € 1000.= voor de jeugdsponsoring 2021 van onze vereniging. Uiteraard bedanken we Deen, de verzamelaars van de "munten" en we zijn er natuurlijk heel blij mee.

Algemeen
Het bestuur doet een voorstel om op vrijdagmiddag van 14.00 - borreluur de banen te openen voor een leuk einde-week-spelletje -boulen. We willen een maand aankijken of daar genoeg animo voor is. (minimaal 12?? personen per middag)

Hygiëne
Er wordt 1x per week de vuilnisbakken geleegd. Het komt voor dat incontinentie luiers daarin worden gedeponeerd en daar dagenlang blijven liggen. In de toiletten liggen altijd rolletjes met ondoorzichtige plastic zakken. Het verzoek is dan ook om incontinentie luiers daarin te verpakken en buiten in een van de zwarte bakken te deponeren. Alvast bedankt.

Promotiefilmpje
Er is beloofd dat in week 36 de eerste versie van het filmpje wordt aangeboden... we wachten in spanning af!

Telefoonnummers bij ongevallen
De vraag is wie moeten we bellen bij een ongeluk op ons terrein waarbij iemand niet meer aanspreekbaar is.
Een zinvolle vraag. Je kan een (ongeluks-)nummer opgeven bij de penningmeester.

Bestuurskamer
We willen de bestuurskamer wat opschonen namelijk artikelen die niet gebruikt worden wegdoen, De groene jeu de boules kleren in een klerenkast. Er komt een unit waar de verwarming en de luchtbehandeling mee geregeld kan worden.
Bij deze vragen we of iemand een klerenkast ca 90 cm breed voor zeer weinig in de aanbieding heeft?

Klaverjassen
Sam gaat het klaverjassen weer opstarten en wel op 16 oktober, daarna op 20 november en de volgende ligt nog niet vast ivm sextettoernooi op 18 december. 

 

van het secretariaat

 

Beste leden van Les Mille Iles,

Zoals jullie in de stukjes van de andere bestuursleden al hebben kunnen lezen zijn we met een heleboel zaken bezig die de afgelopen tijd wat hebben stilgelegen. Maar ook weer nieuwe dingen opgepakt en met volle energie bezig.

Maarten heeft al veel Grote Club Actie Loten verkocht zodat de papieren loten nu op zijn. Een geweldig resultaat! Maar…. Er zijn nog diverse leden die geen loten hebben gekocht en dat waarschijnlijk wel willen, nou dat kan, bestel ze bij Maarten of Joke, er kunnen nog tot half november loten bijbesteld worden. Het zou toch prachtig zijn als we op die manier nog eens honderd loten kunnen verkopen! (netto opbrengst voor 100 loten is € 240,--)
Een andere manier voor Les Mille Iles om geld te vergaren is de actie van de Rabobank: RaboClubSupport. Vorig jaar hebben we hiermee bijna € 600,-- gekregen. Het werkt zo: als je lid bent van de Rabobank kun je tussen 4 en 24 oktober stemmen op je favoriete vereniging. Hoe meer stemmen, hoe meer geld de Rabobank aan jouw club geeft.
Gelukkig heeft de Vomar weer leven ingeblazen in hun actie om verenigingen te steunen door middel van de Klant-is-Koningkaart: de “Spek je clubkas”, voortaan krijgt de club 0,5% van al jouw inkopen bij hen. Zo gauw we de betreffende verenigingscode voor deze actie binnen hebben sturen we die naar de leden, met enige uitleg over de werking ervan.

Bestuurswisseling
Door de verhuizing van Kees en Ineke missen we ook het vele werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. Will Mann heeft aangeboden Jos in de groenvoorziening te gaan helpen in plaats van Ineke. En het bestuur heeft Peter de Jong benaderd of hij de plaats van Kees in het bestuur wil innemen. Peter heeft ja gezegd, dus deze is aangesteld als interim bestuurslid voor de technische zaken.

WBTR
Met ingang van 1 juli j.l. is er een wet in werking getreden die de verantwoordelijkheden van bestuursleden wettelijk regelt. Hiervoor sluiten wij ons aan bij “Vereniging en Recht” die ons gaat helpen aan alle eisen te voldoen die de wet aan verenigingen stelt. Wij hebben al wat voorwerk gedaan, bijvoorbeeld door functiebeschrijvingen te maken. Binnen 5 jaar moeten er nieuwe statuten gemaakt worden en we moeten een soort schaduwbestuur hebben voor als er calamiteiten zijn of als wij ons werk niet goed doen.

AED
Het is alweer 2 jaar geleden dat Monique Prins bij Les Mille Iles een AED-cursus heeft gegeven dus de betreffende diploma’s verlopen nu. Ik heb haar gevraagd wanneer ze gelegenheid heeft om de cursus opnieuw te geven en daarbij de volgende data gekregen: maandagavond 4 oktober, vrijdagavond 22 oktober en zaterdagmorgen 23 oktober. Hieruit willen we 2 tijdstippen kiezen waarop de meeste mensen zich aanmelden, zodat er niet te veel leden op 1 dag meedoen. Dus laat mij door middel van een mail weten welke tijd jou het beste uitkomt en welke je beslist niet kunt dan stuur ik later de definitieve planning door. Ik hoop dat zoveel mogelijk leden de cursus willen doen. We beseffen allemaal het belang ervan. Als het mogelijk is willen we degenen die de cursus voor het eerst doen bij elkaar op hetzelfde tijdstip inplannen, dus geef ook op of je het voor het eerst doet of als herhaling.

Ziekenboeg
Dit stukje is reeds aan alle leden per E-mail verzonden.

Joke, secretaris LMI

 

van de penningmeester

 

Gelukkig kunnen we weer geruime tijd boulen, zijn de diverse toernooien weer opgestart en iedereen wil weer wat vieren en daardoor heeft Mona het druk met de diverse clinics. Met als gunstige consequentie dat de omzet weer stijgt.
Afgelopen twee maanden zijn de opbrengsten meer dan de kosten en dat is natuurlijk een gunstige ontwikkeling.
In september hebben we nog een grote investering begroot nl de aanpassing aan de luchtbehandeling. Verder hebben we de toezegging van TASO subsidies nl 2x € 3000.= van het 1e en 2e Kwartaal. Rekening houdend met bovenstaande zijn we financieel weer gezond bezig.
In de begroting hou ik met de inkomsten nog een slag om de arm en dat doe ik om niet voor verrassingen te komen staan.

Joop, penningmeester

 

van de ledenadministratie

 

Mutaties:
Helaas hebben afscheid moeten nemen van Jaap Blom.
 
In het afgelopen jaar hebben de volgende personen het lidmaatschap opgezegd:
Ann Bernard, zij is verhuisd naar Zeist
Patrik Schotvanger, in verband met lichamelijke klachten
Bert Molenaar, door corona perikelen
Gerard en Nel de Waal, zowel corona perikelen als lichamelijke klachten.
Laurent Niechcial is verhuisd
 
In verband met verhuizen is het lidmaatschap veranderd van primair lid naar extra lid voor:
Kees en Ineke de Vries
 
Gelukkig hebben we ook nieuwe leden kunnen verwelkomen:
Simon Vos
Frank en Ilse Duijn
Mariska Wit
Piet Oudejans

 
Verjaardagen
September:
06 september                   Martien Schouten
11 september                   Ineke de Vries
23 september                   Annet Ursem
 
 
Oktober
09 oktober                         Will Mann
11 oktober                         Mariska Wit
13 oktober                         Co Ursem
14 oktober                         Peter Westgeest
22 oktober                         Erik van der Sluys
26 oktober                         Jan Willem Kostelijk
29 oktober                         Marja Stins
30 oktober                         Piet Berkhout

 

Ledenlijst

Hieronder vind je de ledenlijst met de gegevens van augustus 2021. Ik verzoek iedereen het adres, woonplaats, telefoonnummer en E-mailadres te controleren. De voorkeur gaat uit naar 06-nummers, dus meldt het  bij penningmeester@lesmilleiles.nl als je oude nummer er nog instaat en of het E-mailadres niet klopt. Helaas kunnen er maar 4 kolommen geprint worden dus een extra bladzij voor de E-mailadressen. Wanneer er behoefte is naar meer informatie, laat het dan weten.

 

Naam


Giel van Baaijen
Joop Bakker
Joop Bakker
Adrie Beemsterboer
Dick Beemsterboer
Maarten Beneker
Gaitske Beneker
Piet Berkhout
Rita Berkhout
Ria Bijvoet
Corry Blom
Greta Blom
Janny Boerhoop
Engelien Borst
Jopie Bres
Annemarie Bruin
Mieke de Buijzer
Mieke Buis
Thomas Buiter
Annemiek Buiter
Jos Bunel
Willem Butter
JuliusConijn
Daniël Conijn
Libbe van Dijk
Fred Dijkstra
Fank Duijn
Ilse Duijn
Wieb Duim
Joke Duim
Ria van der Gragt
Jos Groen
Ans van der Heijden
Henriëtte van Herk
Rudolf ter Horst
René van de Hulst
Agaath Jol
Gerie de Jong
Peter de Jong
Richard de Jong
Hans Jonker
Thea Jonker
Diana Kardijk
Jan van Kimmenaede
Stoffer Korringa
Ria Korringa
Jan Willem Kostelijk
Joop Kuiper
Mart Kuiper
Ans Lange
Jos van der Lee
Mad van Leeuwen
Jaap Mann
Will Mann
Charles van Maris
Klaas Meijn
Cor Modder
Cees Molenaar
Laurent Niechcial
Willem Ooteman
Lidia Ooteman
Peter Oudhuis
Kees Pannekeet
Jack Pater
Afra Pater
Harrie Peijnenburg
Ageeth Peijnenburg
Dirk van der Plas
Ruud Ranzijn
Wilma Rijper
Peter Rozenhart
Arie Rustenburg
Willy Rustenburg
Martien Schouten
Bert Schuller
Richard Schuur
Ans Severijnse
Jan Sieverts
Erik van der Sluys
Marion Smit
Herman Soppe
Peter Spaans
Dolf Spee
Marja Stins
Tiny Stoop
Piet Strijbis
Thea Strijbis
Ruud Thielsch
Cathy Thielsch
André Tijm
Elly Tijm
Ronald van Twuijver
Annet Ursem
Co Ursem
Mona Ursem
Jan Visser
Wietse Visser
Theo Vleugel
Sam Volkers
Simon Vos
Jan Vriend
Kees de Vries
Ineke de Vries
Karin Vrijer
Kees Vrijer
Sandra de Waal
Peter Westgeest
Anneke Wiedijk
Jan Wiedijk
Mariska Wit
Hans Zijlstra
Gerda Zuurbier
Piet Zuurbier

adres


Lepelaar 9
Anna van Saksenstraat 83
Kikkerbeet 11
Beurtschipper 24
Oosterstraat 70
Rozenstraat 5
Rozenstraat 5
De Swaan 5
De Swaan 5
t Waartje 1
Hemelboog-binnen 95
Eksterstraat 36
Voorburggracht 231
Platte Ven 131
Begoniastraat 3
Korte Weide 109
Leliestraat 20
Zandakker 4
Amelsgroet 11
Amelsgroet 11
Tulpenstraat 31
Jan van Scorelpark 18
Bruggesloot 18
Bruggesloot  18
Dr. Wilminkstraat 77
Korteweide 55
Paradijsvogel 60
Paradijsvogel 60
Langeweide 187
Langeweide 187
Dorpsstraat 819
De Wuijver 27
Potjesdam 1
van Teijlingenstraat 9
Provincialeweg 5a/203
Macedomiëstraat 2
Oosterstraat 25
Rozenstraat 10
Dorpsstraat 819
Rozenstraat 10
Langeweide 205
Oosterstraat 23
Trompstraat 8
Langeweid 84
Hornstraat 18
Hornstraat 18
Karekiet 3
Kikkerbeet 14
Voorburggracht 147
Koraal 95
Graanmolen 30
Dr. Wilminkstraat 61B
Klipper 23
Klipper 23
Renhagedis 4
Anna van Saksenstraat 122
Kuifeend 10
Dorpsstraat 382
Spaarne 28
Lourens Bogtmanstraat 8
Lourens Bogtmanstraat 8
Mijerdijk 19
Lourens Bogtmanstraat 10
Boomgaard 18
Boomgaard 18
Pompsloot 14
Pompsloot 14
Wipmolen 3
Dr. Wilminkstraat 79
Esdoornlaan 17
Wielingenweg 108
Volleringweg 7A
Volleringweg 7A
Kromme Akker 3
L Bogtmanstraat 13
St. Maartensweg 95
Platteven 69
Dr. Wilminkstraat 117
Krijtmolen 8
Spoorstraat 3
Randmeer 36
Hulststraat 29
Hof van Luxemburg 234
Middenweg 89
Smuigelweg 8
Oxhoofdpad 1
Oxhoofdpad 1
Lage Groet 2
Lage Groet 2
Korenmolen 32
Korenmolen 32
Langeweide 47
Zonoord 23
Anna van Saksenstraat 78
Anna van Saksenstraat 78
Dr. Wilminkstraat 28
Kloosterstraat 27
Plutolaan 13
Begoniastraat 3
Loenastraat 31
Olmenlaan 21
Korhoenlaan 1-83
Korhoenlaan 1-83
Anna van Saksenstraat 96
Anna van Saksenstraat 96
Dorpsstraat 245
Galle Promenade 782
Anna van Saksenstraat 76
Anna van Saksenstraat 76
Voorburggracht 6
Acacialaan 34
Oosterstraat 30
Korendijk 78

woonplaats


1721 DA Broek op Langedijk
1723 KS Noord-Scharwoude
1724 XS Oudkarspel
1724 VH Oudkarspel
1723 WK Noord-Scharwoude
1723 XP Noord-Scharwoude
1723 XP Noord-Scharwoude
1722 PW Zuid-Scharwoude
1722 PW Zuid-Scharwoude
1724 NH Oudkarspel
1705 SL Heerhugowaard
1742 ET Schagen
1722 GE Zuid-Scharwoude
1723 AP Noord-Scharwoude
1723 WC Noord-Scharwoude
1722 VC Zuid-Scharwoude
1723 XV Noord-Scharwoude
1723 AH Noord-Scharwoude
1722 KN Zuid-Scharwoude
1722 KN Zuid-Scharwoude
1713 WB Noord-Scharwoude
1871 EV Schoorl
1721 HA Broek op Langedijk
1721 HA Broek op Langedijk
1722 XR Zuid-Scharwoude
1722 VB Zuid-Scharwoude
1704 WS Heerhugowaard
1704 WS Heerhugowaard
1722 WH Zuid-Scharwoude
1722 WH Zuid-Scharwoude
1724 NN Oudkarspel
1723 LJ Noord-Scharwoude
1722 XN Zuid-Scharwoude
1724 SG Oudkarspel
1724 PG Oudkarspel
1827 CL Alkmaar
1723 WG Noord-Scharwoude
1723 XS Noord-Scharwoude
1724 NN Oudkarspel
1723 XS Noord-Scharwoude
1722 WH Zuid-Scharwoude
1723 WG Noord-Scharwoude
1792 BK Oudeschild
1722 WR Zuid-Scharwoude
1705 EZ Heerhugowaard
1705 EZ Heerhugowaard
1722 DB Zuid-Scharwoude
1724 XS Oudkarspel
1722 GC Zuid-Scharwoude
1703 DS Heerhugowaard
1703 PH Heerhugowaard
1722 XR Zuid-Scharwoude
1721 GT Broek op Langedijk
1721 GT Broek op Langedijk
1704 VB Heerhugowaard
1723 KX Noord-Scharwoude
1721 DM Broek op Langedijk
1722 EE Zuid-Scharwoude
1703 MT Heerhugowaard
1724SV Oudkarspel
1724 SV Oudkarspel
1645 WS Ursem
1724 SV Oudkarspel
1722 GK Zuid-Scharwoude
1722 GK Zuid-Scharwoude
1721 HH Broek op Langedijk
1721 HH Broek op Langedijk
1742 KE Schagen
1722 XR Zuid-Scharwoude
1722 ZD Zuid-Scharwoude
1826 BR Alkmaa
1738 BS Waarland
1738 BS Waarland
1723 BD Noord-Scharwoude
1724 SV Oudkarspel
1752 AA Sint Maartensbrug
1723 AN Noord-Scharwoude
1722 XR Zuid-Scharwoude
1703 NH Heerhugowaard
1724 NA Oudkarspel
1671 RP Medemblik
1723 WT Noord-Scharwoude
1825 TK Alkmaar
1736 ER Zijdewind
1704 PX Heerhugowaard
1721 BS Broek op Langedijk
1721 BS Broek op Langedijk
1722 KD Zuid-Scharwoude
1722 KD Zuid-Scharwoude
1723 CD Noord-Scharwoude
1723 CD Noord-Scharwoude
1722 WC Noord-Scharwoude
1723 LK Noord-Scharwoude
1723 KW Noord-Scharwoude
1723 KW Noord-Scharwoude
1722 XM Zuid-Scharwoude
1723 AC Noord-Scharwoude
1702 CA Heerhugowaard
1723 WC Noord-Scharwoude
1746 AN Dirkshorn
1722 ZZ Zuid-Scharwoude
3847 LL Harderwijk
3847 LL Harderwijk
1723 KX Noord-Scharwoude
1723 KX Noord-Scharwoude
1733 AK Nieuwe Niedorp
1992 AZ Velserbroek
1723 KW Noord-Scharwoude
1723 KW Noord-Scharwoude
1721 CR Broek op Langedijk
1702 ST Heerhugowaard
1723 WJ Noord-Scharwoude
1747 GD Tuitjehorn

Tel.


0226-345189
0226-315062
06-40455871
0226-317869
0226-314656
0226-313131
0226-313131
0226-314911
0226-314911
06-13494961
06-20530154
06-22805837
0226-313840
0226-315966
0226-312151
0226-313353
0226-428062
0226-315481
0226-720074
0226-720074
0226-318002
072-5091242
06-10611032
06-22352181
06-57743333
06-12968546
06-44680737
03-14534159
0226-314819
0226-314819
0226-755669
0226-317025
0226-317022
06-40077444
0226-344005
06-52645700
06-52223203
0226-315886
06-15529226
06-24767124
0226-316448
0226-314194
06-10794650
0226-315368
072-5725395
072-5725395
06-55774921
0226-315491
0226-314747
06-50806866
06-53109079
0226-313931
06-55734580
06-51791113
06-54288127
06-25095498
0226-318550
0226-312136
06-21633982
06-51594280
06-51594280
06-13442621
0226-315231
0226-315437
0226-315437
06-53525379
06-53880214
0224-563370
06-33400423
0226-315578
072-5611756
06-51151402
0226-421599
0226-315590
0226-313695
06-54980088
06-22190029
0226-427072
072-5743202
06-53198139
06-34969875
0226-313930
072-5615575
0224-295575
0226-423465
0226-313313
0226-313313
0226-317790
0226-317790
06-53579033
06-53579037
0226-314682
06-25010329
0226-313436
0226-313436
0226-312109
0226-312353
06-43056622
0226-312151
06-42124934
06-53593628
06-38589659
06-12056366
0226-312117
0226-312117
06-44218123
06-34210620
0226-315077
06-54797127
06-11068270
06-54985044
0226-701701
0226-315425

 

Naam


Giel van Baaijen
Joop Bakker
Joop Bakker
Adrie Beemsterboer
Dick Beemsterboer
Maarten Beneker
Gaitske Beneker
Piet Berkhout
Rita Berkhout
Ria Bijvoet
Corry Blom
Greta Blom
Janny Boerhoop
Engelien Borst
Jopie Bres
Annemarie Bruin
Mieke de Buijzer
Mieke Buis
Thomas Buiter
Annemiek Buiter
Jos Bunel
Willem Butter
JuliusConijn
Daniël Conijn
Libbe van Dijk
Fred Dijkstra
Fank Duijn
Ilse Duijn
Wieb Duim
Joke Duim
Ria van der Gragt
Jos Groen
Ans van der Heijden
Henriëtte van Herk
Rudolf ter Horst
René van de Hulst
Agaath Jol
Gerie de Jong
Peter de Jong
Richard de Jong
Hans Jonker
Thea Jonker
Diana Kardijk
Jan van Kimmenaede
Stoffer Korringa
Ria Korringa
Jan Willem Kostelijk
Joop Kuiper
Mart Kuiper
Ans Lange
Jos van der Lee
Mad van Leeuwen
Jaap Mann
Will Mann
Charles van Maris
Klaas Meijn
Cor Modder
Cees Molenaar
Laurent Niechcial
Willem Ooteman
Lidia Ooteman
Peter Oudhuis
Kees Pannekeet
Jack Pater
Afra Pater
Harrie Peijnenburg
Ageeth Peijnenburg
Dirk van der Plas
Ruud Ranzijn
Wilma Rijper
Peter Rozenhart
Arie Rustenburg
Willy Rustenburg
Martien Schouten
Bert Schuller
Richard Schuur
Ans Severijnse
Jan Sieverts
Erik van der Sluys
Marion Smit
Herman Soppe
Peter Spaans
Dolf Spee
Marja Stins
Tiny Stoop
Piet Strijbis
Thea Strijbis
Ruud Thielsch
Cathy Thielsch
André Tijm
Elly Tijm
Ronald van Twuijver
Annet Ursem
Co Ursem
Mona Ursem
Jan Visser
Wietse Visser
Theo Vleugel
Sam Volkers
Simon Vos
Jan Vriend
Kees de Vries
Ineke de Vries
Karin Vrijer
Kees Vrijer
Sandra de Waal
Peter Westgeest
Anneke Wiedijk
Jan Wiedijk
Mariska Wit
Hans Zijlstra
Gerda Zuurbier
Piet Zuurbier

E-mailadres


v.h.harmsen@quicknet.nl
joopenatiebakker@quicknet.nl
info@joopbakker.nl
eldrie@quicknet.nl
d.beemsterboer@quicknet.nl
maartengaitske@quicknet.nl
maartengaitske@quicknet.nl
pietenrita.berkhout@live.nl
pietenrita.berkhout@live.nl
janbijvoet@outlook.com
corryblom65@gmail.com
greta.blom@outlook.com
jannymul@hotmail.com
engelienborst@kpnmail.nl

tomannemarie@quicknet.nl
de.bolster@planet.nl
mmbuis@quicknet.nl
tbuiter@quicknet.nl
tbuiter@quicknet.nl
buneljos@hotmail.com
went.butter@quicknet.nl
daniel-ingrid@quicknet.nl
daniel-ingrid@quicknet.nl
lvandijk39@outlook.com
fred@korteweide.nl
info@frankduijn.nl
ilsehomburg@ziggo.nl
familieduim@quicknet.nl
familieduim@quicknet.nl
m.gragt@upcmail.nl
hovenier.josgroen@hotmail.com
ans.en.kees@hotmail.com
botervloten@hotmail.com
jcee@kpnmail.nl
vanderhulstrene@gmail.com
jol-266705@kpnmail.nl
g.m.buis@quicknet.nl
peterdejong7@upcmail.nl
rfl.dejong@quicknet.nl
hansjonker205@gmail.com
theajonkerklaver@quicknet.nl
dianakardijk@gmail.com
j.kimmenaede@ziggo.nl
stoffer.korringa@quicknet.nl
riakorringa@quicknet.nl
j.kostelijk@quicknet.nl
kuiperjoop@quicknet.nl
martencorry@gmail.com
ansdelangehaakman@gmail.com
jjmvanderlee@gmail.com
madvanleeuwen@hotmail.com
jwmann@quicknet.nl
willmann.52@gmail.com
c.vanmaris@gmail.com
info@officeconnections.nl
c.modder@ziggo.nl
cmmolenaarbos@gmail.com
niechcialjo@gmail.com
ooteman55@hotmail.com
ooteman55@hotmail.com
p.c.oudhuis@gmail.com
cj.pannekeet@ziggo.nl
j.pater1@quicknet.nl
afrapater@gmail.com
h.a.peijnenburg@hetnet.nl
a.peijnenburg.roozendaal@gmail.com
jendvanderplas@kpnplanet.nl
lranzijn@ziggo.nl 
wilmarijper@hetnet.nl
familie@rozenhart.nl
awrustenburg@hotmail.com
awrustenburg@hotmail.com
mwm.schouten@quicknet.nl
awschuller@quicknet.nl
rh.schuur@quicknet.nl
pett@live.nl
jan.riek@kpnplanet.nl
erikrugby2210@hotmail.com
mariontelefoon@gmail.com
hercynt@gmail.com
pm.spaans@quicknet.nl
d.spee1@upcmail.nl
mgstinsblom@gmail.com
tinystooptromp@gmail.com
pc.strijbis@quicknet.nl
pc.strijbis@quicknet.nl
ruudthielsch@gmail.com
ruudthielsch@gmail.com
andretijm@hotmail.com
andretijm@hotmail.com
j.overtoom2@gmail.com
cam.ursem@ziggo.nl
npme.ursem@quicknet.nl
npme.ursem@quicknet.nl
j.visser7@quicknet.nl
wietse.joke@quicknet.nl
theo.vleugel@quicknet.nl

s.vos@quicknet.nl
vriendria@hotmail.com
keesdv55@gmail.com
inekesdv@gmail.com
k.a.vrijer@quicknet.nl
k.vrijer@quicknet.nl
ruud.san@quicknet.nl
p.j.westgeest@ziggo.nl
a.van.enkhuizen@quicknet.nl
jp.wiedijk@quicknet.nl
mariskabeer@icloud.com
jph.zijlstra@quicknet.nl
gerda.zuurbier@quicknet.nl
v.h.harmsen@quicknet.nl

 

van de wedstrijd commissie

 

 

Kalender September / Oktober

Datum

Aktiviteit

Aanvangstijd

Zaterdag 18 september

NPC

12:00 uur

Zondag 19 september

Kermis Saté Toernooi

12:00 uur

Woensdag 22 september

Midweektoernooi

10:00 uur

Zaterdag 2 oktober

NPC

12:00 uur

Zondag 3 oktober

American Petanque

14:00 uur

Donderdag 7 oktober

Eurotoernooi

19:30 uur

Woensdag 13 oktober

Midweektoernooi

10:00 uur

Zaterdag 16 oktober

NPC

12:00 uur

Zondag 24 oktober

Saté Toernooi

14:00 uur

Zaterdag 30 oktober

NPC

12:00 uur

 

 

MIDWEEKTOERNOOI

Potjesdam 12 – 1722 XN Zuid Scharwoude – Tel. 0226- 315574
 
                               SPEELDATA:

                              22 September
                              13 Oktober 2021
                              10 November 2021
                                8 December 2021
                              12 Januari
                                9 Februari 2022
                                9 Maart 2022
                              13 April 2022
                              11 Mei 2022
                                8 Juni 2022
                              14 September 2022


        Licenties            Iedereen is van harte welkom
        Spelvorm           Doubletten
        Wedstrijdvorm  Twee voorronden + Poules
        Inschrijfgeld      € 5,00 p.p.
        Prijzen                Natura
        Aanmelden        Vanaf 09:15 uur
        Aanvang            10:00 uur

 

 

 

American pétanque

Potjesdam 12 – 1722 XN Zuid Scharwoude – Tel. 0226- 315574

                   SPEELDATA:

 

                     5 September 2021
                     3 Oktober 2021
                   14 November 2021
                   12 December 2021
                     9 Januari 2021
                   13 Februari 2021
                   13 Maart 2021
                   10 April 2021
                     8 Mei 2021
                   12 Juni 2021
                   10 Juli 2021
                   14 Augustus 2021
                   11 September 2021

        Licenties            Iedereen is van harte welkom
       Spelvorm            Doubletten
        Wedstrijdvorm  Drie partijen mêlee
        Inschrijfgeld      Een cadeautje à € 3,00
        Prijzen                Voor iedereen
        Aanmelden        Vanaf 13:30 uur
        Aanvang            14:00 uur

 

 

Saté tournooi

Potjesdam 12 – 1722 XN Zuid Scharwoude – Tel. 0226- 315574

 
                    SPEELDATA:


                     19 September 2021
                     24 Oktober 2021
                     21 November 2021
                     23 Januari 2022
                     20 Februari 2022
                     20 Maart 2022
                     24 April 2022
                     22 Mei 2022
                     26 Juni 2022
                   
       
        Spelvorm           Doubletten
        Wedstrijdvorm  Drie partijen mêlee
        Inschrijfgeld      € 1,00 Eurotoernooi + € 6,00 Saté
        Aanmelden        Vanaf 13:30 uur              
        Aanvang            14:00 uur

 

 

 

Uitslag midweektoernooi 25 augustus

 

Nr.

Poule A

Winst

Saldo

1

Cathy Thielsch / Ruud Thielsch  

4

19

2

Joyce Bakkum /  Hans van der Wouden

3

20

3

Klaas / Joop / Thomas / Annemiek

3

9

4

Karin Vrijer / Kees Vrijer

2

-1

 

Nr.

Poule B

Winst

Saldo

1

Marja Peek / Ruud de Bruyn

4

20

2

Engelien Borst  / Kees Molenaar

2

15

3

Paul de Kuiper / Jacco Jacobs

2

4

4

Max Tophoven /  van Kampen

2

-9

 

Nr.

Poule C

Winst

Saldo

1

Herman Soppe / P.C. Strijbis

3

22

2

Charles van Maris / Peter Rozenhart

2

13

3

Afra Pater / Ans Severijnse

2

3

4

Anneke Wiedijk / Jan Wiedijk

1

-16

 

Nr.

Poule D

Winst

Saldo

1

Gery Buis / Richard de Jong

3

23

2

Hans Jonker / Jacq Pater

2

-8

3

Ivonne Westerman / Andrea de Kuiper

2

-9

4

Jopi Benjamin / Tiny Tophoven

1

-11

arin

Nr.

Poule E

Winst

Saldo

1

Martien Schouten / Piet Zuurbier

3

5

2

Marion Smit  / Wieb Duim 

2

-13

3

Gerda Zuurbier / Ans de Lange

1

-8

4

Mariska Wit / Ruud Ranzijn

0

-18

 

Nr.

Poule F

Winst

Saldo

1

Will Mann / Diana Kardijk

2

7

2

Ans van der Heiden / Marja Stins

1

-20

3

Peter de Jong / Jan Willem Kostelijk

1

-21

4

Mieke Buis / Mona Ursem

0

-26

 

Uitslag eurotoernooien

 

juli

Dick Beemsterboer      3+25
Cathy Thielsch.            3+19
Ans Severijnse.            2+ 9
Thomas Buiter.             2+ 7
Daniel Conijn.               2+ 6
Klaas Meijn.                  2+ 6
Co Ursem.                    2+ 4
 
Poedelprijs
Fred Dijkstra.               0-12
Marja Stins.                 1-12
Ruud Ranzijn.             1-11

augustus

Thomas Buiter.            3+32
Willy Rustenburg.        3+29
Daniel Conjin.              3+29
Ineke de Vries.             3+25
Kees Molenaar.            3+23
Jan Wiedijk.                 2+19
Piet Berkhout.              2+17
Eric vd Sluijs.               2+12
Cathy Thielsch.            2+10
Jos Bunel.                    2+ 9
 
Poedelprijs
Marion Smit.               0-31
Dick Beemsterboer.    0-29
Marja Stins.                0-27

september

Jos Groen.                  3+ 21
Thomas Buiter.            3+ 21
Ans vd Heyden.           3+ 13
Piet Berkhout.              2+ 18
P.C. Strijbis.                 2+ 10
Jos Bunel.                    2+  8
Frank Duin.                  2+  8
Eric vd Sluijs.               2+  8
 
Poedelprijs
Anneke Wiedijk.           0- 25
Marja Stins.                  0- 20
Fred Dijkstra.                0- 19

 

 

 

van de technische commisie

 

Werkzaamheden

De maandagochtend wordt de kantine schoongemaakt, de banen geharkt, de financieën op orde gesteld en voor de volgende werkzaamheden zoeken we nog vrijwilligers:
 

·         Ramen lappen van de buiten schermen tussen het terras en de banen

·         Struiken om de banen snoeien

·         Onkruid uit de borders halen

·         Zolderruimte: rek met schilderspullen opruimen

·         Zolderruimte: onbruikbare spullen naar de kringloop of stort, isolatie platen, electrisch kacheltje, oude lampen en nog veel meer.

 
Meld je aan bij technischezaken@lesmilleiles.nl of penningmeester@lesmilleiles.nl respectievelijk Peter de Jong of Joop Bakker en geef op waarmee jij de club kan helpen.
Dan kunnen wij een planning maken en onthoud dit:  werken en gezelligheid gaan hier samen.

 

Alarmsysteem

Het alarmsysteem is de laatste tijd meermalen afgegaan.
Regio Control belt de club, wanneer er niet opgenomen wordt gaan ze kijken en melden welke sensor is afgegaan.
Waarschijnlijk is een spinnetje oid langs de sensor gekropen.
Daarom hebben we een aantal sensoren al afgeplakt met ducktape.Ik stel voor om met de leverancier van het systeem e.e.a. te bespreken en naar een oplossing te zoeken. (anti spinnenspray?). Misschien dat één van onze leden hierover iets zinnigs kan vertellen?

Kees en Peter

 

van de kantinecommissie

 

Overzicht Kantinediensten

Datum

DagVanWeek

Naam

Activiteit

03/08/2021

Dinsdag

Peter de Jong

 

05/08/2021

Donderdag

Klaas Meijn

Euro toernooi

10/08/2021

Dinsdag

Thomas Buiter

 

12/08/2021

Donderdag

Gery de Jong

 

17/08/2021

Dinsdag

Kees Molenaar

 

19/08/2021

Donderdag

Joke Duim

 

24/08/2021

Dinsdag

Annemarie Bruin

 

26/08/2021

Donderdag

Sandra de Waal

 

31/08/2021

Dinsdag

Agaath Jol

 

02/09/2021

Donderdag

Mona Ursem

Euro toernooi

07/09/2021

Dinsdag

Annemiek Buiter

 

09/09/2021

Donderdag

Richard de Jong

 

14/09/2021

Dinsdag

Cathy Thielsch

 

16/09/2021

Donderdag

Peter de Jong

 

21/09/2021

Dinsdag

Thomas Buiter

 

23/09/2021

Donderdag

Klaas Meijn

 

28/09/2021

Dinsdag

Kees Molenaar

 

30/09/2021

Donderdag

Gery de Jong

 

05/10/2021

Dinsdag

Joke Duim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze e-mail is verstuurd aan rfl.dejong@quicknet.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u penningmeester@lesmilleiles.nl toe aan uw adresboek.

Laposta e-mailmarketing

 

 .